Jaak Cuppens
Senior Manager Cloud
F5 Networks

Jaak Cuppens vede prodejní tým GSI a MSP Partner F5 v EMEA. Jaak nastoupil do společnosti F5 v roce 2004 a pro společnost vykonával mnoho rolí, specializující se na řízení podnikání na nových nebo rozvíjejících se trzích. Jaak je vysoce respektovaným členem v EMEA a globální partnerské komunitě. Jaak získal několik odměn a uznání za Circle of excellence F5. Jaak působí v oblasti IT od roku 1998, kdy přišel k F5 od Risc Technology, kde byl generálním ředitelem.